Regulamin bazy internetowej Autokomputery.eu

Informacje ogólne

Baza autokomputerów działający pod adresem www.autokomputery.eu obsługiwany jest przez Autokomputery Krzysztof Jeleński z siedzibą w Damasławku przy ulicy Wągrowieckiej 9, o numerze NIP 881-116-04-05, o numerze REGON 301580993. Na potrzeby niniejszego regulaminu baza autokomputery.eu zwana jest dalej Bazą autokomputerów, a podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna nie rejestruje się i w celu dokonania zakupów u firmy Autokomputery Krzysztof Jeleński.

Ochrona danych osobowych

 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) administratorem, danych osobowych w bazie autokomputerów jest Autokomputery Krzysztof Jeleński.
 • Klient nie rejestruje się w bazie autokomputerów, ponieważ wszelkie zamówienia przyjmowane są telefonicznie.

Towary, zdjęcia, opisy

 • Wszystkie informacje dotyczące towarów udostępnionych w Bazie autokomputerów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, są jedynie zaproszeniem do rokowań.
 • Opisy, zdjęcia, rysunki towarów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu nie ma to jednak wpływu na jakość i właściwość towaru.
 • Właściciel systemu zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych towarów, w szczególności tych, które nie są już dostępne u producentów lub dostawców firmy Autokomputery Krzysztof Jeleński.
 • Ceny podane na stronie internetowej Bazy autokomputerów wyrażone są w złotych polskich (PLN), podane są ceny brutto towaru.
 • Cena nie zawiera opłat za dostarczenie towaru do Klienta.
 • Baza autokomputerów zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany te mogą wynikać z sytuacji rynkowej, wahań kursów lub innych czynników.
 • Nasza firma może odmówić realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 • Zastrzegamy możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia jeżeli klient w trakcie zamówienia przesyła dodatkowe zmiany dotyczące tego zamówienia.
 • Akceptujemy płatność gotówką, za pobraniem, przedpłatą bądź przelewem bankowym na rachunek bankowy Autokomputery Krzysztof Jeleński.
 • Zamówienia przyjmowane są telefonicznie,  mailem, faksem lub listownie.
 • Okres realizacji zamówienia jest uzależniony od dostępności towaru i wynosi od 24 godzin do 7 dni roboczych. Dla pewnej grupy elementów czas dostawy może być dłuższy, ale o tym fakcie firma Autokomputery Krzysztof Jeleński jest zobowiązana powiadomić Klienta.
 • Zamówione w Bazie autokomputerów towary dostarczane są pod wskazany adres przez firmę kurierską lub Pocztę Polską zgodnie z taryfikatorem cen określonym przez w/w podmioty.
 • Istnieje możliwość odebrania towaru w siedzibie firmy po wcześniejszym uzgodnieniu pod adresem: Autokomputery Krzysztof Jeleński; ul. Wągrowiecka 9; 62-110 Damasławek.

Reklamacje

 • Reklamacje ilościowe i inne niezgodności z zamówieniem prosimy zgłaszać nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
 • Zwrotów wadliwych i omyłkowo dostarczonych towarów, prosimy dokonywać za pomocą przesyłki bez pobrania i po wcześniejszym uzgodnieniu z naszym pracownikiem.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w przypadku zakupów jako osoba fizyczna dokonanych przez Internet mają Państwo prawo zwrotu towaru w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru ( przepis ten nie obowiązuje w przypadku zakupu przez firmę na fakturę ). Można zwrócić tylko i wyłącznie towar NIEUŻYWANY, czyli taki na którym nie została zerwana plomba pierwszego użycia. Państwo wysyłacie towar na Wasz koszt podając jednocześnie nr konta na które ma zostać przelana należność za ten towar. Po otrzymaniu przesyłki i sprawdzeniu jej stanu, należność będzie przelana w ciągu maksymalnie 14 dni, zwrotów pieniędzy dokonujemy przelewem na konto bankowe w Polsce ( nie ma możliwości zwrotu płatności na konto zagraniczne).
 • Każdy towar elektroniczny programowany i sprzedawany przez firmę Autokomputery Krzysztof Jeleński opatrzony jest plombą gwarancyjną z dokładną datą sprzedaży. Zerwanie lub naruszenie plomb gwarancyjnych jest jednoznaczne z utratą gwarancji i nie podlega reklamacji.
 • Gwarancji oraz zwrotowi NIE podlegają również przedmioty używane oraz te uszkodzone w wyniku nieodpowiedniego montażu tj. spalenia (usterka w samochodzie powodująca zwarcie, dotknięcie do „plusa’) oraz zalania wodą, kwasem elektrolitycznym, itp.
 • Na towary i produkty programowane poza warsztatem firmy nie udzielana jest jakakolwiek gwarancja i nie podlegają one zwrotowi.
 • W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Bez protokołu szkody reklamacja nie jest możliwa. Jeżeli protokół szkody nie zostanie wypełniony w momencie dostawy firma kurierska nie uzna reklamacji.
 • Za dostarczenie wadliwych produktów odpowiedzialność firmy Autokomputery Krzysztof Jeleński ogranicza się do wymiany towaru lub w wyjątkowych przypadkach (po wcześniejszym uzgodnieniu) zwrot zapłaconej kwoty bez kosztów wysyłki.

Siła wyższa

Wyniku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć, takich jak klęski żywiołowe, zamieszki, ograniczenia w handlu, niekorzystne zamiany prawne, które ograniczają lub uniemożliwiają wywiązanie się przez Autokomputery Krzysztof Jeleński z przyjętych zobowiązań, firma Autokomputery Krzysztof Jeleński zwolniona jest z zobowiązań zawartych w niniejszym regulaminie na czas trwania tych okoliczności.

autokomputery.eu